Feng Shui Inspiration i Trollhättan
bakgrund

Mina tjänster
I mitt arbete med Feng Shui utgår jag alltid från de förutsättningar som finns på plats. Feng Shui är ingen speciell inredningsstil eller smak. Tanken är att inspirera och rekommendera bästa möjliga för att skapa ändamålsenliga miljöer som stärker människan.

Några av de viktiga "verktyg" man använder inom
Feng Shui är:
Feng Shui Inspiration Trollhättan
 • Chiflödet
 • De fem elementen
 • Rensa
 • Yin och Yang
 • Baguan

Konsultationer
Du får hjälp att inreda ditt hem på ett personligt sätt.
Jag arbetar med :
 • möblernas placering
 • belysningen
 • färger
 • textilier
Feng Shui Inspiration Trollhättan Speciella detaljer lyfts fram och allting som gör dig stressad eller är överflödigt tas bort. Jag arbetar med allt från enstaka rum till hela bostaden. Vidare utgår jag alltid från de förutsättningar som redan finns på plats.

Offentliga lokaler
Offentliga lokaler är allt från dagis och väntrum till möteslokaler och sjukhusentréer. För många är det samma sak som långa myndighetsgrå korridorer och stora intetsägande rum.

Men så behöver det inte vara. Även här kan miljön bli behaglig både för de som arbetar och de som besöker. Ingen arbetsplats är omöjlig.
Företag
Hur ser det egentligen ut på ditt företag?
 • Är det bra skyltat?
 • Finns det en inbjudande entré?
 • Parkeringsmöjligheter?

Det finns många olika sätt att få kunderna att hitta till er. Men företaget är också en arbetsplats. Med funktionella utrymmen, bra belysning och inredning som skapar arbetsro får medarbetarna en bättre arbetsplats – och förnyad energi Allt detta har betydelse för företagets framgång.
Många företag fokuserar idag på den ekonomiska biten och glömmer bort allt runt omkring. Om ett företag går med vinst eller inte beror delvis på om personalen trivs på arbetsplatsen!


Butik
Med hjälp av Feng Shui kan du få fler kunder och öka försäljningen i din butik. Samtidigt ökar trivseln och därmed servicekänslan hos dem som arbetar där.
Jag skapar en genomtänkt och säljande atmosfär genom att arbeta med bl. a.
 • Färger
 • Belysning
 • Olika materialval
Det här blir butiken som kunderna känner sig välkomna till och inte vill lämna!

FENG SHUI INSPIRATION TROLLHÄTTAN
Copyright © 2006 Text och Foto: Birgitta Arvidsdotter
| E-post: info@fengshui-inspiration.se |

 -Validator.w3.org -


:: Webdesign: Controllaltdelete.se ::